Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
B O A R D
   » Board
 » Zadaj pytanie
 » Archiwum
 » Szukaj
 » Stylizacja

 
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
OBECNI NA TPC
 
 » MARtiuS 17:16
 » NimnuL 17:14
 » rbxxxx 17:13
 » faf 17:10
 » maddog 17:10
 » exmac 17:09
 » Rafael_3D 17:07
 » XepeR 17:05
 » SebaSTS 17:04
 » Chrisu 17:02
 » rzymo 16:59
 » Magnus 16:56
 » past 16:53
 » Artaa 16:42
 » emigrus 16:41
 » kyusi 16:39
 » Dhoine 16:38
 » nth4 16:31
 » Piwomir 16:30
 » kojot 16:28

 Dzisiaj przeczytano
 19969 postów,
 wczoraj 33205

 Szybkie ładowanie
 jest:
włączone.

 
ccc
TwojePC.pl © 2001 - 2024
A R C H I W A L N A   W I A D O M O Ś Ć
    

niezachowanie okresu wypowiedzenia , Zbyszek.J 1/03/13 19:22
Opis sytuacji: Była sobie praca na umowie o dzieło zawartej na okres jednego roku, rozliczanej co miesiąc na zasadzie rachunku do umowy, z umownym okresem wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie.

Z dnia na dzień pracownik został zawieszony bez podania powodu, poza tym, że zapadła decyzja o oszczędnościach, i stąd wynika zawieszenie.

Nie wypowiedziano umowy i nie zezwolono na dalsze wykonywanie czynności. Prawdopodobnie taka sytuacja, tzn zawieszenie będzie sobie trwać aż umowa wygaśnie. Tymczasem pracownik chciałby otrzymać normalne wypowiedzenie i móc normalnie wykonywać swoje zadania n przez 2 tygodnie w okresie wypowiedzenia.

Co z tym zrobić dalej? domagać się otrzymania wypowiedzenia z możliwością realizacji w jego okresie obowiązków na warunkach zawartych w umowie. Czym postraszyć prawnie? Jakieś pomysły?

 1. DYD, newsy Zbyszka nie były takie złe, nie zawieszaj go:) , Rhobaak 1/03/13 19:48
  ...

  Kor2dual3,2hZ overkloc,4Gbit Ram
  G-forc 460 gietex,barakudy
  Children of Neostrada Association MVP

 2. Proszę nie łączyć tego z TPC , Zbyszek.J 1/03/13 20:46
  Podany opis nie dotyczy tego miejsca, tu zawsze było przyjemnie.

 3. samemu wypowiedzieć umowę , Darek K. 1/03/13 20:50
  ....

  Everything that has a beginning has an end

 4. hmmm , Zbyszek.J 1/03/13 20:53
  zmieni to tylko tyle, że wcześniej się umowa skończy. A niesłuszne i nieuzasadnione zawieszenie jak było tak będzie.

  1. jakie zawieszenie niesłuszne, nieuzasadnione, co to za pojęcia ? , fiskomp 1/03/13 21:38
   Poczytaj czym się charakteryzuje umowa o dzieło, rozwieje Twoje wątpliwości. Nawet google ci pomoże.

   1. wiem , Zbyszek.J 1/03/13 21:41
    czym się charakteryzuje taka umowa. Nie mniej było to wykonywanie określonych obowiązków codziennie, a okresu wypowiedzenia nie wziąłem z kapelusza, bo jest fragmentem umowy

    1. jak codziennie to może to miało charakter umowy o pracę?? , Chrisu 1/03/13 22:02
     a jak tak to olać pracodawcę i skarzyć o wszystkie możliwe składki...

     /// GG# 1 110 10 10 11 100 10 \\\

     1. biorąc pod uwagę , Zbyszek.J 1/03/13 22:12
      częstotliwość wykonywania obowiązków umownych mogło mięć taki charakter. Pod pozostałymi względami częściowo tak. W odróżnieniu od etatu brak sztywnych godzin do wypracowania, i nikt nie stał nad głową dając codziennie jakieś zadania. Obowiązki były określone z góry na całym rok trwania umowy - duża dowolność w ich realizacji.

 5. Po pierwsze to nie praca, , Matti 1/03/13 20:57
  po drugie, jesteś pewien, że to dzieło? Bo mi bardziej pasuje na zlecenie. Po trzecie poczytaj stosowny tytuł w kc o umowie o dzieło, to się troszkę dowiesz o wypowiadaniu/rozwiązywaniu.

  1. o dzieło , Zbyszek.J 1/03/13 21:02
   o dzieło, zawarta na rok, z okresem wypowiedzenia. Jeśli mógłbyś podaj proszę numer artykułu/paragrafu, będzie szybciej mi to znaleźć

   1. To że się tak nazywa, nie koniecznie nią jest. , fiskomp 1/03/13 21:32
    Zakres, przedmiot umowy - cykliczna co miesiąc wypłacana, to bardziej zlecenie - a jak zlecający się wpieprza do roboty, to i "normalną" umową o pracę zalatuje.

   2. o tu dobrze ją opisali: , fiskomp 1/03/13 21:40
    Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

    Dziełem, o którym pisze się w umowie może być dowolna rzecz: grafika komputerowa, program komputerowy, strona WWW, tłumaczenie pism, telemarketing... Dzieło może przybierać wartość niematerialną, czyli dotyczyć działalności twórczej oraz materialnej - przekazanej po zakończeniu pracy zleceniodawcy.

    Składniki umowy o dzieło:

    1. Strony umowy.

    Należy podąć wszystkie niezbędne dane potrzebne do późniejszej identyfikacji osoby czy też firmy: imiona, nazwiska, adres, NIP, PESEL, nr dowód tożsamości, można również podać dodatkowe dane np.    imiona rodziców. W przypadku firm: adres, NIP, nr wpisu do działalności gospodarczej lub nr wpisu do KRS, wymienić osoby reprezentujące firmę.


    2. Przedmiot umowy.

    Żeby uniknąć późniejszych nieporozumień należy dokładnie opisać w umowie przedmiot umowy: w jakiej formie ma być stworzony, z jakiego materiału, jakiej techniki należy użyć do tworzenia dzieła. Czym więcej szczegółów tym lepiej.


    3. Terminy.

    Określenie dokładnych terminów jest niezbędne dla prawidło przygotowanej umowy o dzieło. Umowa musi zawierać dokładną datę i miejsce jej zawarcia oraz termin do jakiego wykonawca ma zakończyć dzieło.


    4. Wynagrodzenie za dzieło.

    Sposób i forma zapłaty muszą zostać zawarte w umowie o dzieło. W umowie można również ująć zaliczkę pobraną na poczet wykonania pracy.


    5. Dodatkowe elementy.

    W umowie warto zawrzeć szczegóły współpracy między stronami - np. częstotliwość spotkań dotyczących pracy, uzgadnianie zadań itp.
    W umowie należy również określić kto ponosi ewentualne koszty za materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy.

    Umowa o dzieło powinna być podpisana własnoręcznie przez obydwie strony, w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.


    Rozwiązanie umowy o dzieło.

    Umowa o dzieło kończy się w chwili prawidłowej realizacji zlecenia: wykonania oraz przekazania dzieła osobie/firmie, która je zamawiała.
    Zdarzają się jednak sytuacje, gdy rozwiązanie umowy następuje wcześniej.
    Zamawiający ma prawo, bez przedłużania ważności umowy odstąpić od jej wykonania jeśli zleceniobiorca przedłuża moment rozpoczęcia, czy też zakończenia pracy.

    Od umowy można również odstąpić w przypadku niewłaściwego, sprzecznego z umową lub wadliwego wykonania dzieła. W takim przypadku zleceniodawca powinien wezwać zleceniobiorcę do poprawienia działa. Jeśli to nie da efektu to ma prawo odstąpić od umowy.


    Koszty uzyskania przychodu.

    Koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło wynoszą:
    20% przychodu - standardowa stawka,
    50% przychodu - stawka dla dzieł, które mogą być objętymi prawami autorskimi: może to dotyczyć autorskich opracowań grafik, stron WWW, tworzeniu programów itp.
    wyższe stawki, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż stawki wyżej wymienione, w takim przypadku niezbędne jest dokładne udokumentowanie poniesionych kosztów.

    1. no dobrze , Zbyszek.J 1/03/13 21:45
     i było to codzienne wykonywanie określonych i zamówionych dzieł, a w punkcie rozwiązanie umowy pisze wyraźnie, że następuje za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego 2 tygodnie. I właśnie to, wynikające z zawartej umowy, nie zostało dopełnione.

     1. i żeby nie było , Zbyszek.J 1/03/13 21:51
      dzieła zostały zamówione w przód do końca okresu trwania umowy. Że było to ujęte w umowę o dzieło, nie oznacza, że było to robienie jednej rzeczy raz na miesiąc. Faktycznie praca wyglądała jak na etacie, poza tym, że godziny nie były sztywne od-do, a tylko podane mniej więcej, a rozliczanie realizowane codziennie nie następowało z liczby przepracowanych godzin, tylko z wykonanych w danym dniu dzieł.

     2. Zbyszek na rany B... - jakie wypowiedzenie, nie ma czegoś takiego. , fiskomp 1/03/13 21:54
      Prawnie (tu Matti górą), każde dzieło to odrębna umowa. Dlatego jest to o dzieło. Jak masz zrobić coś seryjnie, to jest zlecenie, ale zlecający nie ma prawa ci się wp.... w twoją działalność. Jak się wpieprza, mówi kiedy masz to robić, jak i w jaki sposób, to jest to znamiono umowy o pracę (kontrola i decyzyjność co masz robić) przez pracodawcę.
      Nie jestem prawnikiem, ale nawet jeżeli miałoby to być kilkadziesiąt dzieł, to mi to śmierdzi umową zleceniem dotyczącą "dzieł".
      W każdym razie jak by nie patrzeć, nie ma czegoś takiego jak "zawieszenie", albo rybka (odstąpienie od umowy), albo akwarium (facet wykopuje cię w pizdu - bo mu się Twoje "dzieło/zlecenie" nie podoba - ale z zastrzeżeniem, że ma cię o tym poinformować, a odpowiednie zapisy chronić zarówno jedną, jak drugą stronę (odszkodowania za odstąpienie).

      1. heh , Zbyszek.J 1/03/13 22:08
       ja to wszystko rozumiem, ale co mnie obchodzi jaka powinna być to umowa, po prostu pisze jak jest. Więc jeszcze raz - była jedna umowa autorska o dzieło zawarta na czas jednego roku (jest w niej zapis - termin rozpoczęcia wykonywania dzieł określa się na..., i zakończenia wykonywania dzieł na..., ponadto cały czas mowa o zleceniodawcy i zleceniobiorcy). Dodam, że w połowie jej trwania dzieł było ponad 1000. Obowiązki wynikające z umowy były = wykonywane codziennie. Wiem że ma to znamiona zlecenia, nie trzeba mi tego mówić.

       Chodzi natomiast o to, że w umowie jest wpisane, że jej rozwiązanie może nastąpić przez każdą ze stron za wypowiedzeniem z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Ten umowny warunek który zaakceptowały obie strony nie został zachowany/spełniony poprzez zleceniodawcę. Prosiłem o podpowiedź co z tym zrobić. Nie prosiłem o pouczanie czym się taka umowa o dzieło teoretycznie ma charakteryzować, bo takie rzeczy doskonale wiem.

       1. Ale ale, to że nie możesz przychodzić do "pracy" , ReMoS 1/03/13 23:05
        bo zrobili jakieś zawieszenie, to możesz próbować dochodzić w temacie wyjaśnienia z jakiego powodu oraz ewentualnie skarżyć jakby powód według Ciebie nie był wystarczający.

        Z ich strony będą Ciebie tak trzymać 2-tygodnie i dostaniesz za to kasę.

        No ewentualnie właśnie pytanie jaką, bo według tego co podajesz to było to wykonywanie dzieł, i mogą to potraktować jako iloraz. I powinieneś dostać proporcjonalnie do możliwości wykonania tychże dzieł pomniejszone o Twoje zawieszenie.

        Nie ufaj każdemu, kto zawsze mówi
        uwierz mi.

        1. dzięki , Zbyszek.J 1/03/13 23:23
         o takie coś chodziło. Formalnie nie podali żadnego powodu zawieszenia. Tylko nieoficjalnie się dowiedziałem, ze przez oszczędności. Aha - i taka sytuacja dotyczy też kilku innych osób, bo ogólnie była to trochę większa firma, ponad 50 osób, jeśli nie ponad 100. Te kilka osób nie zostało zawieszone indywidualnie, tylko cały ten zespół. Z tej grupy każdy miał delikatnie inne obowiązki, ale wszyscy tworzyli dzieła na takich samych zasadach.

         Co do wskazówki - myślę, że trudno będzie uzyskać jakikolwiek powód zawieszenia, bo ostatnio nie można się nawet z nikim z przełożonych skontaktować.

   3. dupa a nie o dzieło. , ReMoS 1/03/13 22:57
    co utworzyłeś? Dzieło pokaż jakie?

    Nie ufaj każdemu, kto zawsze mówi
    uwierz mi.

 6. a no i żadna umowa o dzieło nie zawiera czasu trwania jako... , ReMoS 1/03/13 23:08
  takiego, a może być jedynie co to dookreślona do terminu wykonania jakiegoś tam dzieła, oraz ewentualnie obwarowana warunkami za niedotrzymanie terminu lub jakiegoś bonusa za szybsze wykonanie.

  Nie ufaj każdemu, kto zawsze mówi
  uwierz mi.

    
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL