Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2021
Poniedziałek 20 października 2003 
    

Najszybszy klaster uruchomiony w Gdańsku


Autor: DYD | 14:16
(13)
Centrum Informatyczne TASK afiliowane przy Politechnice Gdańskiej oraz firmy Intel i Optimus S.A. uruchomiły w dniu dzisiejszym klaster komputerowy najnowszej generacji oparty o 128 serwerów Optimus NSERVER ME450 G1 bazujących na 256 procesorach Intel Itanium 2 i systemie operacyjnym Linux. Sumaryczna moc obliczeniowa tej maszyny sięga 1,3 Tflopa, (Teraflop = 1 bilion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Klaster to rodzaj superkomputera, w skład którego wchodzi od kilkudziesięciu do kilkuset oddzielnych komputerów, połączonych przy pomocy bardzo szybkich łączy i specjalistycznego oprogramowania.

Nowy superkomputer CI TASK posiada moc obliczeniową pozwalającą na dokonywanie wysoce skomplikowanych operacji matematycznych, służących rozwojowi nowoczesnych badań w różnych dziedzinach nauki. Przykładowo można wymienić fizykę teoretyczną i stosowaną, chemię (w tym biotechnologię), inżynierię materiałową, mechanikę, informatykę oraz oceanografię, które nie mogłyby się tak szybko i skutecznie rozwijać bez znacznego przyspieszenia obliczeń naukowych i możliwości tworzenia modeli wirtualnych oraz symulacji komputerowych badanych zjawisk i procesów. Nowy klaster o zdecydowanie większej szybkości działania niż dotychczas używane w CI TASK maszyny, pozwoli na skrócenie czasu obliczeń (które nierzadko trwają po kilka tygodni) od 10 do nawet 100 razy, na zwiększenie dokładności symulacji oraz rozszerzenie zakresu badań prowadzonych w jednostkach korzystających z TASKu. Teoretyczną wydajność (tzw. Rpeak) nowego klastra szacuje się na 1,3 biliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Pierwszą w świecie maszyną o mocy powyżej 1 Teraflopa był zbudowany w 1995 r. ASCI Red. W tym samym czasie procesory Intela osiągnęły wydajność, umożliwiającą tworzenie klastrów o dużej mocy przetwarzania, zarezerwowanej dotychczas dla superkomputerów takich jak wymieniony wyżej. 64-bitowa architektura Intela (IA 64) i oparte na niej rozwiązania klastrowe coraz częściej wypierają superkomputery typu RISC z obliczeń wielkiej skali (RISC to odmienny niż Intel Itanium2 rodzaj procesora, głównie wykorzystywany dotąd w maszynach dużej mocy). Aktualnie produkowane przez Intela procesory wykorzystywane są przez komputery należące do najszybszych na świecie. Oryginalne rozwiązania własne Intela, umożliwiły zatem wyprowadzenie High Performance Computing (HPC), czyli maszyn obliczeniowych wielkiej skali, z superkomputerowych centrów, na których tworzenie stać było jedynie najbogatsze instytucje. Dziś, dzięki rozwiązaniom klastrowym, maszyny obliczeniowe wielkiej mocy dostępne są dla licznych użytkowników w wielu gałęziach przemysłu, a także dla tysięcy niewielkich, lecz wpływowych organizacji naukowych, badawczych i akademickich. Przewaga IA 64 leży przede wszystkim w atrakcyjnym wskaźniku ceny do wydajności. Osiągnięto to dzięki niespotykanej dotąd skalowalności - najefektywniejszym rozłożeniu danego zadania obliczeniowego na optymalną liczbę procesorów klastra, jak również łatwości tworzenia rozwiązań otwartych i możliwości skorzystania z usług niezależnych dostawców odpowiednich komponentów.

"TASK to pionierska instytucja, którą tworzy grupa ludzi myślących zgodnie z najnowszymi światowym trendami i wybierająca najnowocześniejsze technologie. Uruchomiony w dniu dzisiejszym klaster jest pierwszym w Polsce, w Europie Środkowej i Wschodniej rozwiązaniem opartym o procesory Intel Itanium 2 oraz największym tego rodzaju superkomputerem w Europie" - powiedział Stacy Smith, wiceprezes i Dyrektor Generalny Intela na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. " Nasza współpraca z TASK-iem rozpoczęła się w 2000 roku wspólnym projektem superkomputera opartego o 128 procesorów Intel Xeon™. Dzisiejsza uroczystość jest dowodem, że była to słuszna decyzja, dzięki czemu uruchomiony w dniu dzisiejszym klaster jest 10cio - krotnie bardziej wydajny niż inne superkomputery działające w Polsce. To bardzo dobrze, że Intel może wspierać inicjatywy tego typu i pomagać środowisku akademickiemu w rozwoju ich pracy".

"Dzięki kilkuletniej współpracy z Intelem, a od tego roku także z Optimusem, CI TASK udostępnia dziś polskim naukowcom niezastąpione narzędzie, które umożliwi im udział w projektach prowadzonych w kooperacji z czołowymi światowymi ośrodkami. Wykorzystanie technik obliczeniowych oraz specjalistycznego oprogramowania daje naukowcom możliwość rozwiązywania wielu zagadnień fizycznych i chemicznych towarzyszących życiu codziennemu. Tylko w ubiegłym roku, oprócz wielu innych publikacji, powstało w oparciu o zasoby CI TASK ok. 40 oryginalnych prac badawczych opisanych w renomowanych czasopismach z listy ISI, w tym ogromna większość w czasopismach zagranicznych o wysokim współczynniku IF. Szybki rozwój technologii obliczeniowej powoduje jednak, że posiadane zasoby szybko się kurczą, a stwarzane przez nie możliwości maleją w stosunku do ciągle stawianych nowych zadań, problemów i wyzwań. W związku z tym dostarczenie środowisku naukowemu nowoczesnych możliwości obliczeniowych jest niezbędne do utrzymania odpowiedniego światowego poziomu prowadzonych symulacji i badań komputerowych" - powiedział Mścisław Nakonieczny, Dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

"Dla Optimusa najważniejszy jest rozwój technologiczny. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się przyczynić do stworzenia odpowiednich warunków badawczych przedstawicielom polskiego środowiska naukowego. Współpraca Optimus S.A. z firmą Intel zaowocowała najszybszą maszyną obliczeniową w Polsce - dziesięciokrotnie szybszą od poprzedniego superkomputera. Cieszymy się, że ten efekt został osiągnięty przy znakomitym stosunku wydajności do ceny - klastry zyskują coraz większą popularność m. in ze względu na fakt, że ich koszt jest dużo niższy niż jakiejkolwiek innej maszyny RISC-owej. Również w przyszłości będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami wyznaczającymi standardy na rynku." - stwierdził Andrzej Widerszpil, Prezes Zarządu Optimus S.A.

"XXI wiek, w który wkroczyliśmy, będzie bez wątpienia wiekiem nauki, zaś skuteczne w nią inwestowanie to imperatyw dla Polski w przyszłej zjednoczonej Europie. Uruchamiany dzisiaj w Politechnice Gdańskiej klaster, będący najszybszą maszyną obliczeniową w Polsce, jest modelowym przykładem takiej inwestycji zrealizowanej dzięki ścisłej współpracy środowiska gospodarczego i naukowego, a stanowiącej jeden z priorytetów w działaniach naszej uczelni. Misją Politechniki Gdańskiej jest bowiem praca na rzecz rozwoju gospodarczego Pomorza i kraju realizowana poprzez kształcenie wysokiej klasy inżynierów, jak również prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Ważne jest, że w naszych pracach na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i ich transferu znajdujemy takich partnerów jak Intel i Optimus. Jestem przekonany, że ta kooperacja przyniesie wymierne efekty w postaci zintensyfikowania badań i wdrożeń i przyczyni się do jeszcze efektywniejszej współpracy z firmami regionu zarówno w zakresie zawartych umów m.in. z Grupą Lotos i Polpharmą, jak również w ramach Pomorskiej Regionalnej Strategii Innowacyjności, w której jesteśmy jednostką wiodącą - powiedział prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, JM Rektor Politechniki Gdańskiej."


Klaster uruchomiony dziś na Politechnice Gdańskiej usytuuje się w pierwszej setce na prestiżowej liście najszybszych komputerów świata TOP500, obejmującej wszystkie typy superkomputerów, zarówno tradycyjne superkomputery jak i klastry. Lista ta przygotowywana jest w oparciu o weryfikowalny, standardowy test do mierzenia wydajności superkomputerów LINPACK na podstawie tzw. Rmax, czyli uśrednionej wydajności danej maszyny dla zadań liczonych równolegle. Szacuje się, że wydajność ta (Rmax) wyniesie powyżej 1TFlopa. Obecnie na liście TOP500 nie ma żadnego komputera z Polski, klaster CI TASK będzie pierwszym od kilku lat, choć już poprzednio CI TASK znalazł się na tej liście w listopadzie 1995 r. z używanym dotąd komputerem o wydajności Rmax=2.81 GFlopa (Gigaflop to miliard operacji/sek.), od którego nowy superkomputer będzie ponad 350 razy szybszy.
W pierwszej dziesiątce.

Na liście Clusters TOP500, obejmującej tylko rodzinę komputerów zwanych klastrami, nowa maszyna CI TASK znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Lista ta przygotowywana jest w oparciu o największą teoretyczną wydajność umieszczonych na niej maszyn tzw. Rpeak. Dla nowego klastra wydajność ta wynosi ponad 1.3 TFlopa (tzn. 1.300.000.000.000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę; operacje zmiennoprzecinkowe to pojedyncze proste działania na liczbach niecałkowitych np. dodanie lub pomnożenie dwóch liczb "z przecinkiem"). Na 91 pozycji listy ClustersTOP500 znajduje się, jako jedyna pozycja z Polski, uruchomiony 3 lata temu w CI TASK klaster z Rpeak=89,6 GFlopa.

Zainstalowany klaster składa się z 256, 64-bitowych procesorów Intel Itanium 2, w węzłach dwuprocesorowych (128 dwuprocesorowych serwerów) połączonych przy pomocy bardzo szybkich łączy (Gigabit Ethernet) i specjalistycznego oprogramowania. Jego pamięć operacyjna sięga 256 GB (każdy z węzłów-serwerów ma 2 GB). Klaster będzie działał pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Komputer ten całkowicie oparty jest na 64-bitowej architekturze Intela (IA64), na którą składają się nie tylko najszybsze aktualnie na świecie procesory - Intel Itanium 2, ale również cała platforma, metodologia, czy nawet oprogramowanie.

Przykładowe zastosowanie maszyn wielkiej mocy:

W chemii i biotechnologii - prace prowadzone na Politechnice Gdańskiej nad projektowaniem nowych i ulepszaniem już istniejących chemoterapeutyków przeciwgrzybowych i przeciwnowotworowych. Przy użyciu komputerów dużej mocy modeluje się oddziaływanie cząsteczek leków z ich tzw. celami molekularnymi czyli dużymi cząsteczkami takimi jak białka i DNA obecnymi we wnętrzu komórek i stanowiącymi miejsce działania danego leku. W prowadzonych komputerowo symulacjach zakłada się określone warunki i wirtualnie bada mechanizm działania konkretnego związku na poziomie molekularnym. Pozwala to, z jednej strony, na wyselekcjonowanie najbardziej obiecujących - jako potencjalne nowe leki - związków, z drugiej natomiast, na zmodyfikowanie struktury leków już istniejących tak aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ich działania uboczne. Prowadzenie tych prac przy pomocy komputerów pozwala na rozpatrzenie dużej liczby kombinacji, co nie byłoby możliwe metodami eksperymentalnymi ze względu na wysoki koszt odczynników i sprzętu (oszczędność ekonomiczna) jak i z powodu ograniczenia w czasie. Opierając się na wynikach obliczeń doświadczenia praktyczne można przeprowadzić już tylko w odniesieniu do najlepiej rokujących związków.

W mechanice płynów - europejski projekt koordynowany przez Rolls-Royce'a, dotyczący samolotowych silników odrzutowych, a w szczególności turbin gazowych. Polska część projektu realizowana jest w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i obejmuje obliczenia i symulacje numeryczne, służące doskonaleniu metod projektowania systemów chłodzenia łopatek turbiny, które podlegają w procesie eksploatacji wysokim temperaturom gazów napędzających turbinę. Szybkość obliczeń (przykładowo dla jednostkowego zagadnienia trwają dziś kilka dni; można je skrócić do 1 doby) pozwala tu na przygotowanie pełniejszego materiału bazowego dla projektantów, co umożliwia im doskonalenie systemów chłodzących. Korzyści to: mniejsze gabaryty urządzeń przy ich większej wydajności i mniejsze zużycie paliwa, czyli oszczędność ekonomiczna, mogąca mieć wpływ na obniżenie kosztów transportu lotniczego, redukcja emisji CO2 i obniżenie poziomu hałasu, czyli poprawa ochrony środowiska oraz zwiększone bezpieczeństwo lotów.

 

    
K O M E N T A R Z E
    

 1. spox (autor: pablo163 | data: 20/10/03 | godz.: 15:01)
  Super niech stawiaja na jednym z pc hub dc++ :D ciekawe ile ten klaster wytrzyma ??

 2. news? (autor: rafalopolus | data: 20/10/03 | godz.: 15:18)
  Bardziej jest to artykuł niż news... Oczywiście uwaga ta nie ma charakteru zarzutu!

 3. e tam (autor: kozi bob | data: 20/10/03 | godz.: 15:31)
  ... ;) a ja mam p4 1.5

 4. jazda (autor: neogliwice | data: 20/10/03 | godz.: 16:16)
  Ale ciekawe jakiego Linuxa mają? Napewno Auroxa :PPP

 5. Też sobie ... (autor: artih | data: 20/10/03 | godz.: 16:21)
  ... takie coś sprawię :)

 6. I znowu widać, że (autor: akki | data: 20/10/03 | godz.: 16:42)
  ktoś ma za duzo kasy

 7. Niech... (autor: m4rc1no5 | data: 20/10/03 | godz.: 18:24)
  ...postawią na tym serwer CS'a - mysle ze powinien w miare ładnie ŚMIGAĆ. :)

 8. nie ma to jak wyczerpujący temat do cna, tekst . (autor: NimnuL-Redakcja | data: 20/10/03 | godz.: 18:52)
  bardzo fajnie .

 9. ale z was... (autor: LoneStarr | data: 20/10/03 | godz.: 19:14)
  widac myslicie tylko lewym przyciskiem myszki, klawiszami ASDW, czasem spacja. Zdaza sie, ze potrzebne sa OBLICZENIA, nie jakiejs tam mega postaci z Quake XI i zeby nie czekac tygodnia na wynik, stawia sie takie wlasnie systemy. Szczegolnie na pewno pomogloby to dla DC++, gdzie naprawde potrzeba PRZEPUSTOWOSCI SIECI a nie MOCY PROCESORA. Mylicie pojecia !!!

 10. Ale zeby na itanicu? (autor: Macius | data: 21/10/03 | godz.: 13:00)
  Blah, ktos ma za duzo forsy, zdecydowanie :((

 11. LONESTARR... (autor: pablo163 | data: 22/10/03 | godz.: 13:22)
  kto myli to myli !

 12. MARQN (autor: MARQN | data: 22/10/03 | godz.: 23:00)
  do dc++ trzeba i solidnej mocy obliczeniowej
  bo jak ponad 4000 tyś użytkowników to i reconnectów sporo


 13. Macius.... (autor: Super_Ghost | data: 23/10/03 | godz.: 15:16)
  a jest to na itanium.... bo to przeciez intel po czesci sponsoowal... wiec musi jakos wyprobowac swoje uklady... :)

    
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.